Školení je připravenou moderní a poutavou formou a zahrnuje:

teorii - základní pravidla a povinnosti související se zajištěním bezpečnosti  práce a požární ochrany na pracovišti, dokumentace PO a BOZP, základy analýzy rizik, poskytování OOPP, hygienické předpisy… Seznámení s požadavky na zajištění PO je v potřebném rozsahu k požárnímu nebezpečí.

praktické ukázky - na speciálních trenažerech bude předvedena funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, hydranty, EPS, stabilní hasicí zařízení, Polygon výškových prací). Součástí ukázek je možnost vyzkoušet si použití hasícího přístroje, hydrantu, poskytnutí první pomoci a pod.

Účastníci budou stručně seznámení s tím, jak má správně vypadat kontrola provozuschopnosti těchto zařízení, aby tak měli možnost ověřit si kvalitu práce jejich servisních firem.

Psychologie na pracovišti je novou částí našeho školení.Kromě negativních dopadů na psychické zdraví zaměstance se v rámci našeho školení seznámíte také s několika komunikačními metodami, které podporují zdravou komunikaci zaměstnanců na pracovišti - asertivní komunikace, zdravé řešení konfliktů - a jak si udržet svou duševní hygienu - nezbytnou součást zaměstnancova pracovního dne. Seznámíte se také s praktickými nácviky jednoduchých relaxačních technik, které lze využít i během pracovního procesu.

Lektorský tým tvoří odborní pracovníci s dlouholetou praxí v příslušném oboru. Část Psychologie na pracovišti zajišťuje lektor s příslušným psychologickým vzděláním.

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování školení.

 

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00-8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 15:00
Cena: 1 500,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

v ceně je zahrnuto občerstvení a metodický materiál


Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny kurzu

Pokud vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na emailu skoleni@pozarni-sluzby.cz nebo telefonu +420 777 709 653.

8.červen 2018
8256 Vyplnit závaznou přihlášku
10.září 2018
8257 Vyplnit závaznou přihlášku
20.listopad 2018
8258 Vyplnit závaznou přihlášku