Účastníci absolvují kurz v celkové délce tří týdnů, který je připraví k vykonání zkoušky nutné k získání Odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany dle §11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zkouška je vykonávána před komisí jmenovanou Ministerstvem vnitra ČR. Pro účastníky kurzu je termín zkoušky zajištěn, včetně zaslání přihlášky. Zkouška se koná po ukončení kurzu s časovou odmlkou určenou k osobními opakování znalostí získaných v době kurzu.

V průběhu kurzu jeho absolventi získají potřebné znalosti k vykonání zkoušky v předepsaném rozsahu § 22 Vyhlášky MV ČR č.246/2001, ve znění pozdějších předpisů, a to v těchto okruzích:

  • předpisy o požární ochraně (právní technické předpisy včetně souvisejících)
  • požární bezpečnost staveb a technologií
  • posuzování požárního nebezpečí
  • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření
  • základy taktiky hašení požárů
  • základní funkce a vlastnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně zajištění jejich kontrol provozuschopnosti a informace o jejich provádění

Účastníci kurzu budou absolvovat přípravu také v odborných učebnách vybavených funkčními požárně bezpečnostními zařízeními a další technikou, budou se moci prakticky seznámit s požární bezpečností staveb a díky praktickým cvičením tak lépe proniknou k tématu.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany zajištují odborní lektoři s dlouholetou praxí, specialisté v oblasti požární ochrany, profesionální pracovníci HZS. Seznam lektorů je upřesněn při zahájení kurzu.

Pro účastníky kurzu je připraven učební metodický materiál - zahrnuto v ceně kurzu.

Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu, pro zájemce zajišťujeme oběd (účastník si platí sám). Obědy se objednávají v první den konání kurzu.

Termíny konání přednášek:

1.týden 16.4. - 20.4.2018

2.týden 14.5. - 18.5.2018

3 týden 28.5 - 1.6.2018

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00 – 8:30
Zahájení: 8:30
Celková doba kurzu: 3 týdny
Cena: 18 150,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Ke zkoušce je nutný kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

V ceně je zahrnuto občerstvení a metodický materiál


Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny kurzu

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.