Účastníci absolvují kurz v celkové délce dvou týdnů, který je připraví k vykonání zkoušky nutné k získání odbornosti Technik PO dle §11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zkouška je vykonávána před komisí jmenovanou Ministerstvem vnitra ČR. Pro účastníky kurzu je termín zkoušky zajištěn, včetně zaslání přihlášky. Zkouška se koná po ukončení kurzu s časovou odmlkou určenou k osobními opakování znalostí získaných v době kurzu. Před zkouškou je možnou využít další den k zopakování probraných témat.

V průběhu kurzu jeho absolventi získají potřebné znalosti k vykonání zkoušky v předepsaném rozsahu § 22 Vyhlášky MV ČR č.246/2001, ve znění pozdějších předpisů, a to v těchto okruzích:

  • předpisy o požární ochraně
  • dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti),
  • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
  • základní znalost fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření
  • praktické použití a tvorba dokumentace PO
  • hodnocení činností se zvýšeným požárním nebezpečím a návrhy opatření
  • řešení příkladů z praxe

Účastníci kurzu budou absolvovat přípravu také v odborných učebnách vybavených funkčními požárně bezpečnostními zařízeními a další technikou, budou se moci prakticky seznámit s požární bezpečností staveb a díky praktickým cvičením tak lépe proniknou k tématu.

Přednášky kurzu „Technik PO“ zajišťují odborní lektoři z řad příslušníků HZS, specialisté v oblasti požární ochrany s dlouholetou praxí. Seznam lektorů je upřesněn při zahájení kurzu.

Pro účastníky kurzu je připraven učební metodický materiál – zahrnuto v ceně kurzu.

Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu, pro zájemce zajišťujeme oběd (účastník si platí sám). Obědy se objednávají v první den konání kurzu.

Lektorský tým tvoří odborní pracovníci s dlouholetou praxí v příslušném oboru.

Termíny konání přednášek: 

1.týden 16.4. - 20.4.2018

2.týden 14.5. - 18.5.2018

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00 – 8:30
Zahájení: 8:30
Celková doba kurzu: 2 týdny
Cena: 13 915,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Ke zkoušce nutný kolek v hodnotě 1.000,- Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení a metodický materiál


Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny kurzu

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.