• Seminář Roční prověrky BOZP

  Odborný seminář je určen pro pracovníky všech firem a organizací, do jejichž agendy spadá zajištění BOZP, vedoucí pracovníky a další zájemce o BOZP

 • Jaké změny přináší vaší firmě novela zákona o požární ochraně

  1.srpna vstupuje v platnost novela Zákona č.133/1985 Sb., zákona o požární ochraně. Co přinese vaší firmě? Jak nově přistupovat k požární ochraně?

  Informace o změnách a návod jak si s nimi poradit přinese firmám i odborníkům náš seminář.

  A ještě něco navíc - s odborníkem o zvyšování požární odolnosti.

  Vzhledem ke kapacitě sálu jen pro přihlášené !