Bezpečnostní přestávky při pracích vykonávaných v expozici hluku

Hluk je jedním z rizik na pracovišti. Může způsobit nevratné poškození zdraví zaměstnanců. Nepodceňujte toto nebezpečí.

 


Přestávky při práci v hluku upravuje NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platném znění. Bezpečnostní přestávka při práci v hluku se uplatňuje tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku, překračujícímu expoziční limit. Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnostní přestávky v práci tak, aby první přestávka v trvání 15 minut byla zařazena nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce.

Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut zařadí nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávku v trvání 10 minut zařadí nejpozději 1 hodinu před ukončení směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.