Bezpečnost a ochrana zdraví při práci slouží k ochraně zaměstněnaců před pracovními riziky. Zvládnout všechny povinnosti a vyznat se v této složité oblasti není jednoduché. Na našem kurzu vám poradíme jak na BOZP, prodiskutujeme aktuální problémy a seznámíme vás s novinkami legislativy. A nejen to...

Dodržováním předpisů chrání i vás, zodpovědné za BOZP !