Odborná školení BOZP

Jsou nutná odborná školení BOZP?


Většina z nás se pravidelně účastní všeobecného školení BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Bereme je jako samozřejmost. Často se však zapomíná, že kromě této všeobecné části je nutné ještě školení příslušné „odbornosti“, školení specializované.

Potřebujeme specializované školení BOZP?

Svědomitý zaměstnavatel nemá s odbornými školeními BOZP problém, protože ve většině případů zajišťuje specializovaná školení z vlastní inciativy. Kromě zvýšení bezpečnosti pracovníků totiž získává další bonus - kvalitně provedenou práci. Správně nastavená bezpečnost práce a kvalita práce jdou totiž ruku v ruce. A samozřejmě, že u vybraných profesí jsou odborná školení BOZP zcela neopominutelná. Například při výkonu prací jako jsou jeřábník, vazač, řidič vysokozdvižného vozíku, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, řidič, řidič referentského vozidla, obsluha křovinořezu, obsluha motorové pily a celé řadě dalších.

Je součástí odborného školení BOZP  praktický výcvik?

Odborná školení BOZPNa rozdíl od seznamování s paragrafy zákoníku práce při všeobecném školení, které můžeme zpestřit nějakým zábavným příkladem, u odborných školení máme bezvadnou možnost zpřístupnit školenípraxí. Pro kvalitní odborné školení je jistě lepší, když si pracovník přímo vyzkouší práci s křovinořezem nebo motorovou pilou. Takto vedené školení je vynikající v tom, že jen neslyší o OOPP (osobní ochranné prostředky), ale musí si je obléci a také naučit použít. Jak jsme se sami přesvědčili, například při školení pracovníků provádějících výškové práce, neměli účastníci potřebné dovednosti, a to ani po několikaletém výkonu této práce (!). Teprve při praktickém školení se naučili správně vybrat a obléknout úvaz, o správném jištění ani nemluvě. Dalším příkladem je také důležité školení první pomoci, kde je praktické vyzkoušení získaných znalostí nezastupitelné pouze slovním výkladem.

Z toho jasně plyne, že ne vždy je dostačují pouze slovní výklad doplněný (v lepším případě) projekcí. Vždyť je také nutné brát v úvahu koho školíme a řada pracovníků provádějících řemeslné práce, pro které jsou odborná školení nejčastější, přivítá právě školení praktické, které jim je bližší.  Dle našeho názoru jsou praktická odborná školení BOZP správná a nutná.

Jak provést praktické odborné školení BOZP?

Máme v zásadě dvě možnosti. Přímo na pracovišti nebo v odborných učebnách. Na pracovišti to však často není možné. Z technologických a mnohdy i bezpečnostních rizik. I to byl důvod ke zřízení Školicího centra PO a BOZP, které disponuje odbornými učebnami a trenažery pro nácvik potřebných dovedností.

Máte-li zájem si kvalitní praktické školení vyzkoušet, vyberte si z naší nabídky. Pokud máte zájem o jiný typ školení, kontaktujte nás.