Podceňované riziko

Když se řekne práce ve výšce většina z nás si představí práci na střeše, na lešení, opravu mostu a podobně.


Málokdo však ví, že do práce ve výšce se počítá již práce, která je prováděna ve výšce již od 1,5 m nad podlahou nebo terénem. To má za následek, že pracovníci, kteří občas pracují na žebříku, nebo při své práci používají schůdky, nemají potřebné bezpečnostní školení. Jedná se nejčastěji o pracovníky úklidu, údržby, elektrikáře, malíře, ale i úředníky, kteří zakládají šanony do regálu A právě proto, že tyto činnosti provádí jen občas, je riziko pracovního úrazu daleko vyšší. Úrazy vzniklé pádem z menších výšek bývají velmi často vážné s následným zdlouhavým léčením.

Co vše by měl zaměstnavatel splnit, aby dostál své povinnosti zajistit bezpečné pracoviště?

Základem je pořízení vhodného žebříku nebo schůdků. Samozřejmě kupujeme jen certifikované výrobky. Dále je nutné zohlednit jejich nosnost a výšku. U nosnosti je třeba počítat s tím, že pracovník bude mít nějaké nářadí nebo předměty a ty je třeba vždy zahrnout do celkové nosnosti. Nikdy by však váha těchto předmětů neměla překročit 15 kg! Správná výška je také velmi důležitá. Žebřík ani schůdky nikdy nepodkládáme, vždy je stavíme přímo na zem. Pokud pracujeme na žebříku, nikdy nesmíme stát až na jeho konci. Vždy musíme mít k dispozici ještě minimálně 0,8 m volného žebříku. Stejně tak na schůdkách nikdy nestojíme až na poslední plošině, ale minimálně o jeden schod níže. Jestliže používáme žebřík k tomu abychom se dostali na vyšší plochu musí ji žebřík vždy přesahovat o 1,1 m - přesah slouží jako madlo při nástupu a výstupu.

Dalším pravidlem je pravidlo “tří”. V praxi to znamená že bychom měli mít vždy 3 pevné body, které nám zaručují stabilní postavení na žebříku. Stojíme tady oběma nohama a jednou rukou se držíme, zbývající ruka nám slouží k provádění práce. Z toho je také jasně vidět, že některé práce není možné na žebříku vykonávat. Například práci s vrtačkou, kterou musíme držet oběma rukama.

Jak si v takovém případě pomoci?

Nezbývá než si postavit malé lešení a práce tak bude daleko bezpečnější. Z takového lešení můžeme pracovat i celý den. Práce ze žebříku nebo schůdcích je však možná jen po krátkou, nezbytně nutnou dobu. Pracovník musí před použitím žebříku nebo schůdků provést jejich vizuální kontrolu a zjistit zda jsou neporušené, všechny spoje jsou v pořádku a nejsou na nich žádné viditelné vady. Při postavení na místo musí dbát, aby stály rovně a nehrozilo jejich převrácení. Žebříky i schůdky musí procházet pravidelnou kontrolou, kdy je odborně zkontrolován jejich stav a vypracován protokol o kontrole. Taková kontrola by měla probíhat jednou ročně. Ale v případě častého používání je třeba provádět kontrolu i častěji.

A nezapomeňte na školení…