Pro zájmece jsme připravili kurzy, kde máte možnost připravit se ke zkouškám k získání odbornosti Osoba odborně způsobilá v PO nebo Technik PO

Bližší informace naleznete u příslušného kurzu zde