Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
Pracovní výkonnost i bezpečnost práce ovlivňuje nejen pracovní prostředí, ale také vztahy na pracovišti. Rádi vás naučíme pohybovat se v této oblasti...

Opravdu kvalitní školení BOZP pro vedoucí zaměstnance by dnes nemělo zapomínat ani na část věnující se psychologii pracovní činnosti.

Prevence negativních vlivů

V dnešní “rychlé” době mnoho z nás zapomíná, že kromě fyzického zdraví a bezpečí je stejně důležité také mentální zdraví a pohoda v pracovním prostředí. Základem je Prevence negativních vlivů na psychiku zaměstance v pracovním prostředí. Schopnost vyrovnávat se s pracovním stresem lze považovat za významného činitele výkonu zaměstance, protože zaměstnanci denně čelí mnoha stresovým situacím, které následně ovlivňují jejich výkony i pracovní prostředí.

Pracovní stres a šikana na pracovišti

Přemíra stresu v pracovním prostředí a špatné mechanismy jeho zvládání pak mohou vyústit v závažné psychické onemocnění, kterým je tzv. Syndrom vyhoření vznikající z emočně vyčerpávající práce a projevující se především ztrátou činorodosti a chuti do práce. Důležité je znát, jak se tomuto syndromu vyvarovat, jak rozpoznat jeho symptomy a jak s ním následně pracovat.

Bohužel ne vždy dokáže zaměstanec sám ovlivnit všechny stresové situace v pracovním prostředí. Závažné riziko v pracovním procesu představuje tzv. Mobbing a Bossing – neboli projevy šikany na pracovišti – buďto ze strany kolegů (mobbing) nebo nadřízeného (bossing). Toto kontraproduktivní pracovní chování bohužel nepatří k výjimkám a objevuje se i v jiných formách např. Stalking, Sexuální harašení apod. Podle uskutečněných výzkumů na území naší republiky se s touto formou šikany setkalo 16% dotazovaných. V Norsku dokonce ročně spáchá 100 obětí mobbingu sebevraždu.

Ochrana psychického zdraví zaměstnanců

Je třeba naučit se s negativními jevy a šikanou na pracovišti bojovat a včas ji rozpoznat. A právě proto jsme školení pro vedoucí zaměstnance nově doplnili částí Psychologie na pracovišti.

Psychologie na pracovišti a školení BOZP

Kromě negativních dopadů na psychické zdraví zaměstance se v rámci našeho školení seznámíte také s několika komunikačními metodami, které podporují zdravou komunikaci zaměstnanců na pracovišti – asertivní komunikace, zdravé řešení konfliktů - a jak si udržet svou duševní hygienu – nezbytnou součást zaměstnancova pracovního dne. Seznámíte se také s praktickými nácviky jednoduchých relaxačních technik, které lze využíti během pracovního procesu.

Přihlásit na školení se můžete zde: