Řídíte v rámci své práce služební nebo svůj automobil ?


 

V dnešní době je celkem běžnou věcí, že řada zaměstnanců používá služební automobil. V rámci své pracovní náplně, více či méně často, jezdí po městě, ale také na delší vzdálenosti. Nejsou řidičem z povolání, nechodí tedy na pravidelné školení řidičů, ale auto řídí… Povinností zaměstnavatele je seznámit zaměstnance s riziky při každé pracovní činnosti. Organizuje tedy školení „řidičů referentů“. Bez tohoto školení nesmí žádný ze zaměstnanců řídit služební vozidlo, a to bez výjimky ! Nelze tolerovat, že řídí pouze dvakrát do roka nebo jede jen5 km nakoupit. Obvykle se tato školení organizují spolu se školením BOZP, 1x za dva roky.

Součástí školení je seznámení s vnitřními předpisy zaměstnavatele, které upravují používání služebních automobilů.       Ty zpravidla obsahují pokyny o převzetí a předání auta, systémem údržby a kontroly vozidel, případně další specifika jejich používání. Školení se tedy nezaměřuje na dopravní předpisy - hlavní podmínkou řízení služebního vozidla je řidičské oprávnění - ale na bezpečnost práce s vozidlem, jeho kontrolu a výbavu, přestávky při řízení, chování  při autonehodě…

V rámci školení jsou také zaměstnanci seznámeni s aktuálními změnami v dopravních předpisech. Účast na tomto školení se dokládá presenční listinou se všemi obvyklými náležitostmi. Není tedy nutný jiný doklad, například průkazka, kterou musí mít zaměstnance s sebou. Školení také nemusí provádět instruktor autoškoly, jako u řidičů z povolání, je však doporučena osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v BOZP znalá této problematiky. Systém školení zaměstnanců používajících služební vozidlo nechrání jen zaměstnance, ale také zaměstnavatele. V případě nehody je nutné vždy prokázat, že byl zaměstnanec seznámen s BOZP při použití vozidla. A v neposlední řadě tato skutečnost také zajímá pojišťovnu, kde je vozidlo pojištěno.

Hodně kilometrů bez nehod !