Svařování v bytovém domě = zvýšené riziko požáru

Běžný bytový dům nepatří mezi riziková pracoviště, ale mohou nastat situace, při kterých vzniká velké riziko požáru. Jednou z nich je provádění svářečských prací.


Musí majitel, společenství vlastníků, vůbec řešit bezpečnost při svařování?

Každý by si měl chránit svůj majetek. Společenství, vlastnící bytový dům, je právnickou osobou a ta má dané povinnosti v oblasti požární ochrany (Zákon č.133/1985 Sb., zákon o požární ochraně). Jednou z nich je právě zajištění bezpečnosti při svařování. Konkrétní pravidla stanovuje Vyhl.č.87/2000 Sb.kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

Jak postupovat při stanovení podmínek pro bezpečné svařování?

SvařováníNejprve je třeba vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti v místě, kde bude svařování probíhat. Jistě bude rozdíl mezi svařováním na chodbě, ve sklepě, nebo v bytech. Nepodceňte však nebezpečí! I zdánlivě bezpečná chodba se při vyřezávání staré konstrukce výtahu může stát nebezpečnou. Známe případ, kdy oharek zapadl pode dveře bytu a jen díky přítomnosti majitele, který si všiml doutnajícího koberce, vše dopadlo dobře. Je proto dobré se spojit s odborníkem v oblasti požární ochrany, který vše zhodnotí a navrhne vám potřebná opatření. Ta se odvíjí právě od místa práce, typu stavebních konstrukcí a řadou dalších specifik. Nemělo by se také zapomínat na hasicí přístroje – ty by měly být k dispozici přímo v místě svařování. Ale oprávněná firma jistě všechny nutné podmínky zná, ověřte si proto jejich oprávnění.

Jak zajistit dodržení podmínek pro bezpečné svařování?

Jak již jsme uvedli, podmínky by měl stanovit odborník. A svařování může také provádět jen odborně proškolený pracovník. Vy přidejte jen své další požadavky. Pokud nemáte potřebnou kvalifikaci, neberte na sebe zodpovědnost za případné nehody a škody. Firma provádějící práce vám musí předložit své oprávnění a jistě má k dispozici také formulář Příkaz ke svařování. Právě v něm jsou písmeně stanoveny všechny podmínky, nebezpečná místa a další specifikace, které zajistí potřebnou bezpečnost. Mimo to je v něm uvedeno kdy se práce budou provádět, kdo je bude provádět a jeho oprávnění. Samozřejmě je takový dokument podepsán a je tak prokazatelným dokladem, že všichni byli seznámeni s podmínkami bezpečnosti.

Musí být zajištěno hlídání po svařování?

Ano. A také při svařování samotném. Vysoké teploty při svařování ohřívají okolní materiály a hrozí k jejich vznícení při práci i dlouhou dobu po jejím skončení. Navíc mohou odlétávat horké části, které zapadnou a způsobí následný požár. Proto je nutné stanovit také dozor po skončení svařování. Nejkratší doba je 8 hodin. Pokyny pro osobu vykonávající tento dozor jsou stanoveny v Příkaze ke svařování. A opět nezapomeňte na vybavení hasicím přístrojem.

Kdo by měl dozor po svařování vykonávat?

Zmínili jsme, že podmínky dozoru jsou uvedeny v Příkaze ke svařování. Osoba dozor vykonávající je s nimi seznámena, což stvrdí svým podpisem. V každém případě by to měla být osoba schopná si poradit v případě, kdy k požáru dojde. Lze tedy doporučit aby to byl někdo z realizační firmy. I zde však existují specifické podmínky pro dané místo.

Zdá se vám to složité?

Všechno jsou to jen logické kroky, které mají ochránit životy lidí a jejich majetek. A solidní realizační firma vše jistě zajistí. Pokud si nevíte rady, nebo si nejste jisti, že budete postupovat správně, spojte se s námi, rádi vám budeme nápomocni. Můžete také navštívit náš seminář Bezpečnost bytových domů a požární ochrana, kde vám poradíme. Nezapomeňte, že v případě požáru a likvidace následných škod bude chtít pojišťovna, že jste dodrželi vše co je třeba.