Žebřík na pracovišti

Žebřík je šikovná pomůcka. Ale ne vždy se 
se žebříkem pracuje správně a bezpečně.

 


Pro práci se používá pouze výjimečně, a to jen pro nenáročné a krátkodobé práce. Při pohybu 
po žebříku je možné manipulovat s břemenem pouze do 15 kg. Na žebříku smí být pouze jedna osoba, vždy čelem k němu. Používáme-li žebřík 
k výstupu, musí jeho horní hrana přesahovat výstupní rovinu o 1,1 m. Měl by být vždy umístěn stabilně, se sklonem ne menším než 2,5:1. U paty žebříku musí být volný prostor minimálně 0,6 m. Pracovník nesmí stát až horním konci, ale max.
0, 8 m od něj, u dvojitých žebříků 0,5 m. Při výšce nad 5 m musí být pracovník vybaven OOPP proti pádu. Žebříky se nesmí používat jako lávky, opory a podobně. Před použitím je třeba žebřík vždy zkontrolovat. Zaměstnavatel pak musí 1x ročně provést kontrolu žebříku v souladu s návodem výrobce, který je na něm umístěn.