Zařízení pro zásobování požární vodou 1.

Patří mezi požárně bezpečnostní zařízení a jako všechna tato zařízení je projektováno v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).


Právě tato část dokumentace objektu stanoví, zda u vás toto zařízení bude, či nebude. A samozřejmě také jaký typ. Zařízení pro zásobování požární vodou je několik, ale mezi nejznámější patří hydranty. Název zná skoro každý, ale víte že jsou různých typů?

Mezi nejznámější patří nástěnné hydranty, které vídáme ve firmách, ale také v obytných domech nebo obchodních centrech. Celé zařízení je umístěno v kovové červené skříni označením typu hydrantu. Bílé písmeno „H“ na červeném podkladu označuje hydranty se zploštitelnou hadicí. Vyrábějí se již několik desítek let. Ve skříni se skrývá ventil, hadice a proudnice. Tyto hydranty mají vždy hadici odélce 20 m. Liší se však průměr hadice a k tomu odpovídající proudnice. Průměry hadic se označují písmenem a průměrem v milimetrech. Nalezneme v nich hadice D25, C52 nebo B75.

Podobně jsou řešeny novější typy hydrantů se stálotvarou hadicí. Skříně jsou opět červené, označené bílým symbolem hadicového navijáku s ohněm. Jsou o něco větší, protože kromě ventilu skrývají naviják s hadicí. Ta může mít délku 20-30m a průměr D19, D25 nebo D32. U tohoto typu je hadice stále plná vody, pozor tedy na váhu při vykývnutí navijáku. Hadice je zakončena proudnicí. Tento typ hydrantu je jednodušší a rychlejší na obsluhu i hašení. Proudnice, u obou typů, má tři polohy: zavřeno, sprchový proud a plný proud. Dvířka skříní mohou být i prosklená, sklo však musí být bezpečnostní, aby nedošlo ke zranění při nárazu. Hydrant je možné vyrobit třeba v nerezu nebo zabudovat do dřevěného obložení. Vždy však musí být označen zmíněným červeným označením! Hydrant nesmí být uzamčen, pokud přímo u něho není klíč. U obou typů je třeba, aby byly kdokoli provozuschopné. V praxi to znamená, že musí být viditelné, označené, s přístupem bez omezení, aby je bylo možné okamžitě použít. Všechny části uvnitř skříně musí být spojené - na ventil připojená hadice a na ní proudnice.

Jednou ročně prochází hydranty kontrolou provozuschopnosti prováděnou revizním technikem s příslušnou kvalifikací. Pokud není se zařízením něco v pořádku, jste technikem upozorněni. Bezodkladně je nutné závady odstranit. Hydrantový systém nesmí být nijak měněn, hydranty nesmí být demontovány ani přemisťovány. Pokud si změny ve vašem objektu vyžadují zásah do těchto zařízení, je třeba se vždy před realizací obrátit na naše pracovníky, kteří vám rádi pomohou.

Mezi další zařízení pro zásobování požární vodou dále patří podzemní a nadzemní hydranty, nezavodněná požární potrubí (suchovody), požární nádrže, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, posilovací čerpadla požární vody, výtokové stojany… Ale o těchto zařízeních zase někdy příště.