Změna užívání z pohledu požární ochrany

Změnili jste využití vašich prostor nebo se k tomu právě chystáte? Máme pro vás několik základních informací.

 


Vše se stále vyvíjí, a to se samozřejmě týká i činnosti firem. Vznikne potřeba změnit určení prostoru a z kanceláře zřídit archiv, z dílny udělat garáž nebo dílnu s úplně jinou činností. I když neuvažujete provádění stavebních úprav, není možné změnu realizovat jen tak. Váš objekt byl vyprojektován také dle norem požární bezpečnosti staveb, které určily potřebnou požární odolnost použitých materiálů, dělení do požárních úseků, únikové cesty.

Pokud se nyní rozhodnete některou z jeho částí využít k jiným účelům, než bylo v původním projektu Požární bezpečnosti staveb (dříve také Technická zpráva požární ochrany nebo Požární zpráva), doporučujeme se poradit s projektantem nebo osobou odborně způsobilou v PO.

„Proč, není to zbytečné?“, ptá se nás mnoho zákazníků. Rozhodně není. Je totiž velmi pravděpodobné, že vámi uvažovaná změna ovlivní požární bezpečnost vašeho objektu. Zvláště pokud budete z pohledu norem zvyšovat tzv. požární zatížení daného prostoru. A to se může stát právě jen změnou činnosti. Ve výsledku to pak znamená, že požární odolnosti stavebních konstrukcí nebudou vyhovující, bude nutné zřídit nový požární úsek. Může se změnit požadavek na vybavení hasicími přístroji a požárně bezpečnostními zařízeními. V neposlední řadě tato změna zasáhne i do vaší dokumentace PO.

V případě nevyhovujících stavebních konstrukcí bude bezpodmínečně nutné provést stavební úpravy, které zajistí požadované parametry požární bezpečnosti. Celá změna tak může zasáhnout do vašeho rozpočtu. A pokud zjistíte vše potřebné ještě před spuštěním celé akce, dokážete ušetřit finanční prostředky. Vždy se můžete najít varianta změny, která bude respektovat požadavky norem a bude pro vás finančně přijatelná. Nejdražší variantou je dodatečné řešení již v průběhu prací nebo dokonce po dokončení projektu.

Možná vás napadá si vše udělat jak potřebujete a nic neřešit. Ale v tom případě budete používat dané prostory v rozporu s původním řešením, nebo dokonce v rozporu s kolaudací. Za takovéto porušení povinností hrozí pochopitelně finanční sankce. Další hrozbou je snížení nebo dokonce odmítnutí pojistného plnění vaší pojišťovnou v případě mimořádné události.

Doporučujeme vám proto obrátit se na nás včas a vše prodiskutovat. Rádi vám poradíme a společně s vámi najdeme vyhovující řešení.

Změna užívání z pohledu požární ochrany