Žebřík na pracovišti

26.09.2023

Žebřík na pracovišti

Žebřík je šikovná pomůcka. Ale ne vždy se 
se žebříkem pracuje správně a bezpečně.

 

Celý článek »

Požární úsek

03.09.2023

Požární úsek je narušen špatným utěsněním prostupů kabelů stropem

„Požární úsek (PÚ) je prostor ve stavebním objektu, oddělený od ostatních požárních úseků požárně dělícími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním zařízením. Menší stavby (například rodinné domy) mohou ve stanovených případech tvořit jen jediný požární úsek. Účelem dělení stavby do požárních úseků je zabránění šíření požáru.“ Tolik Wikipedie. Není to ale jen odborný výraz. Pojďme se říct, co pro nás znamená prakticky.

 

Celý článek »

Elektrická požární signalizace

23.05.2023

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, které zajišťuje včasnou signalizaci požáru. Současně může zajistit aby byla uvedena do provozu další požárně bezpečnostní zařízení, která nám pomáhají požár zdolat nebo bránit jeho šíření. Jak taková EPS funguje?

 

Celý článek »

Ruční manipulace s břemeny

26.03.2023

Ruční manipulace s břemeny

Dnes se zaměříme na obsáhlé téma, které, v různých obměnách, nalezneme skutečně na každém pracovišti – ruční manipulace s břemeny. Mnohdy je podceňována, vzhledem k zátěži na zaměstnance a dochází tak k pracovním úrazům a nemocem z povolání.

 

Celý článek »

Práce ve výšce

26.01.2023

Práce ve výšce

Když se řekne práce ve výšce, většina firem si řekne, že se jich netýká. Ale to je špatně. Již od výšky 1,5 m má zaměstnavatel celou řadu povinností.

Celý článek »