Tato dokumentace se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo pokud tak stanoví dokumentace požární ochrany.

Pokud vyžaduje váš objekt nebo areál zpracování operativní karty nebo kompletní dokumentace zdolávání požáru (DZP), tak jste tady správně. Naši odborní pracovníci vám dokumentaci zpracují a pomohou při schvalovacích procesu s orgány HZS. DZP mé dvě základní části – textovou a grafickou.

Operativní karta je součástí DZP, je vlastně zjednodušenou formou dokumentace, ale i tato má textovou a grafickou část.

Dokumentace je následně uložena u jednotky HZS kraje, určené požárním poplachovým plánem, a ve vašem objektu.

Dotazy na zpracování zasílejte na e-mail: rericha@pozarni-sluzby.cz

Operativní karta 1