ON LINE Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů E-learning Kurz pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární bezpečnost staveb pro střední školy
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Program pro žáky základních škol
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární ochrana a BOZP pro střední školy
Volitelný termín Požární ochrana Školení PO a BOZP pro zaměstnance
21.01. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
25.01. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení pro pracovníky údržby, drobné řemeslníky
26.01. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení nejen pro zaměstnance
28.01. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP a PO u podnikajících osob (OSVČ)
02.02. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP – prevence rizik na pracovišti
11.02. 2021 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
15.02. 2021 Semináře Roční prověrky BOZP
18.02. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz vazačů
23.02. 2021 Požární ochrana Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP ve firmách se ZPN (po)
23.02. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP ve firmách se ZPN
24.02. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
24.02. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
14.04. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
14.04. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
12.05. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
12.05. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.06. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
09.06. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
15.09. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
15.09. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
05.10. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
05.10. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
10.11. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
10.11. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
14.12. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
14.12. 2021 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.