ON LINE Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů E-learning Kurz pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou
ON LINE E-learnigové kurzy BOZP a PO E-learnigový kurz BOZP - řidič služebního vozidla (řidič referent)
ON LINE E-learnigové kurzy BOZP a PO E-learnigový kurz - školení BOZP pro zaměstnance
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Program pro žáky základních škol
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární ochrana a BOZP pro střední školy
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární bezpečnost staveb pro střední školy
Volitelný termín Požární ochrana Školení PO a BOZP pro zaměstnance
11.10. 2022 Požární ochrana PO a BOZP u podnikajících osob (OSVČ)
11.10. 2022 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP a PO u podnikajících osob (OSVČ)
12.10. 2022 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
12.10. 2022 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
07.11. 2022 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP – prevence rizik na pracovišti
08.11. 2022 Požární ochrana Preventivní požární hlídka - odborná příprava
09.11. 2022 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.11. 2022 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
17.11. 2022 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
21.11. 2022 Požární ochrana Preventista PO
06.12. 2022 Požární ochrana PO a BOZP u podnikajících osob (OSVČ)
06.12. 2022 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP a PO u podnikajících osob (OSVČ)
14.12. 2022 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
14.12. 2022 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.