ON LINE Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů E-learning Kurz pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární bezpečnost staveb pro střední školy
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Program pro žáky základních škol
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární ochrana a BOZP pro střední školy
Volitelný termín Požární ochrana Školení PO a BOZP pro zaměstnance
05.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
06.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
08.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
12.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
15.10. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
15.10. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
16.10. 2020 Semináře Roční prověrky BOZP
02.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
04.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
06.11. 2020 Požární ochrana Preventista PO
09.11. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
11.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
11.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
26.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace BOZP
30.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
30.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
09.12. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.12. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.12. 2020 Požární ochrana Preventista PO
17.12. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance