19.09. 2019 Požární ochrana Odborná příprava pro velitele a členy preventivních požárních hlídek
19.09. 2019 Požární ochrana Kurz Preventista požární ochrany
25.09. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
25.09. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
02.10. 2019 Semináře Seminář Roční prověrky BOZP
03.10. 2019 Pro obce a města Požární ochrana a bezpečnost práce v obci
08.10. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OPAKOVACÍ KURZ pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
08.10. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
10.10. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Preventista BOZP - prevence rizik ve firmě
16.10. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
16.10. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
22.10. 2019 Požární ochrana Odborná příprava pro velitele a členy preventivních požárních hlídek
24.10. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení pro pracovníky údržby, drobné řemeslníky
05.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OPAKOVACÍ KURZ pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
05.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
06.11. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
06.11. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
07.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení pro řidiče referentských vozidel
11.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
13.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP ve firmách se ZPN
13.11. 2019 Požární ochrana Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP ve firmách se ZPN (po)
14.11. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
14.11. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
20.11. 2019 Požární ochrana PO a BOZP u podnikajících osob (OSVČ)
20.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP a PO u podnikajících osob (OSVČ)
26.11. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení BOZP a PO - vedoucí zaměstnanci ve firmách bez ZPN
26.11. 2019 Požární ochrana Školení BOZP a PO - vedoucí zaměstnanci ve firmách bez ZPN (po)
05.12. 2019 Semináře Seminář Osobní ochranné pracovní prostředky v praxi
10.12. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OPAKOVACÍ KURZ pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
10.12. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
11.12. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.12. 2019 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
12.12. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Školení pro pracovníky údržby, drobné řemeslníky
ON LINE Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů E-learning Kurz pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární bezpečnost staveb pro střední školy
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Program pro žáky základních škol
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární ochrana a BOZP pro střední školy