ON LINE Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů E-learning Kurz pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Program pro žáky základních škol
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární ochrana a BOZP pro střední školy
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární bezpečnost staveb pro střední školy
Volitelný termín Požární ochrana Školení PO a BOZP pro zaměstnance
16.04. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP – prevence rizik na pracovišti
20.04. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
21.04. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
22.04. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
23.04. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
24.04. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
11.05. 2020 Požární ochrana Preventista PO
12.05. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace BOZP
13.05. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
13.05. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
14.05. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
18.05. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
25.05. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
01.06. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
02.06. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
03.06. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
10.06. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
10.06. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.06. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
15.06. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
22.06. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
22.06. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
26.06. 2020 Požární ochrana Preventista PO
04.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
07.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
07.09. 2020 Požární ochrana Preventista PO
08.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
09.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
09.09. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.09. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
14.09. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
14.09. 2020 Semináře Bezpečnost bytových domů a požární ochrana
14.09. 2020 Pro obce a města Bezpečnost bytových domů a požární ochrana
17.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace BOZP
21.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
24.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP – prevence rizik na pracovišti
05.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
06.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
08.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
12.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
15.10. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
15.10. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
16.10. 2020 Semináře Roční prověrky BOZP
02.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
04.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
06.11. 2020 Požární ochrana Preventista PO
09.11. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
11.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
11.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
26.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace BOZP
30.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
30.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
09.12. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.12. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.12. 2020 Požární ochrana Preventista PO
17.12. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance