ON LINE Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů E-learning Kurz pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární bezpečnost staveb pro střední školy
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Program pro žáky základních škol
Volitelný termín Kurzy pro základní a střední školy Požární ochrana a BOZP pro střední školy
Volitelný termín Požární ochrana Školení PO a BOZP pro zaměstnance
04.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
07.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
07.09. 2020 Požární ochrana Preventista PO
08.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
09.09. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.09. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
14.09. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
14.09. 2020 Semináře Bezpečnost bytových domů a požární ochrana
14.09. 2020 Pro obce a města Bezpečnost bytových domů a požární ochrana
17.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace BOZP
21.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
24.09. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP – prevence rizik na pracovišti
05.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně
06.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil
08.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
12.10. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
15.10. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
15.10. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
16.10. 2020 Semináře Roční prověrky BOZP
02.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY
04.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance
06.11. 2020 Požární ochrana Preventista PO
09.11. 2020 Požární ochrana Preventivní prohlídky PO
11.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE
11.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
26.11. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace BOZP
30.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
30.11. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika pro zásobování požární vodou - Ústí n.L.
09.12. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů Základní kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
09.12. 2020 Kurz pro revizní techniky hydrantových systémů OPAKOVACÍ KURZ pro držitele námi vystaveného Oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou - Srch
11.12. 2020 Požární ochrana Preventista PO
17.12. 2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP na stavbě - školení pro zaměstnance