Hydrantové systémyDle přání zákazníka namontujeme, opravíme nebo zkontrolujeme jakýkoli hydrantový systém. Součástí kontroly je také Doklad o kontrole provozuschopnosti dokládající stav vašeho zařízení. Zjištěné závady dle domluvy ihned odstraníme. Chybějící části hydrantových systémů doplníme. Provádíme rovněž kontroly a tlakové zkoušky hadic, požárního potrubí (suchovod).

Kontroly provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty) se provádí 1x ročně odbornou firmou vyškolenou výrobcem (pověřeným zástupcem).

 

 

Hydrantové sytémyHydrantové sytémy