Hasicí přístrojePřímo u Vás provedeme kontroly provozuschopnosti na všechny schválené druhy hasicích přístrojů. Naši revizní technici vyhoví Vašim požadavkům i mimo běžnou pracovní dobu a vždy tak, aby nebyla narušena Vaše činnost.

Majitel hasicích přístrojů je povinen zajistit 1x ročně jejich kontrolu provozuschopnosti (revize). Kontrola provozuschopnosti musí být provedena odbornou firmou. Po kontrole obdržíte Doklad o kontrole provozuschopnosti, ze kterého musí být mimo jiné patrný stav vašich hasicích přístrojů, jejich umístění a výrobní číslo. Po kontrole je každý hasicí přístroj opatřen kontrolním štítkem s datem další revize a tlakové zkoušky. Nesmí zde chybět jméno a číslo revizního technika, výrobní číslo přístroje.
Periodická zkouška se provádí dle druhu přístroje v periodě 3 a 5 let. Tlaková zkouška se provádí výhradně v dílně, nelze ji provést u zákazníka.

Pokud jsou při revizi objeveny technické závady vyžadující opravu, je přístroj odvezen do dílny, kde je oprava provedena. Drobné opravy, včetně výměn některých náhradních dílů lze provést přímo u zákazníka, pokud toto není v rozporu s technickými pokyny výrobce.
Na základě Vyhlášky MV č.246/2001 Sb. smí opravy a periodické a tlakové zkoušky hasicích přístrojů provádět pouze odborná osoba  v náležitě (dle výrobce) vybavené dílně. Dbejte proto aby vám byl předložen doklad opravňující k této činnosti toto pověření výrobce a nezaplatili jste za úkony, které nejsou provedeny v souladu s legislativou.