Každá podnikající fyzická i právnická osoba má povinnosti v Požární ochraně ve vztahu k objektům, činnostem  i zaměstnancům.

Zpracujeme potřebné dokumentace, provedeme začlenění vaší činnosti dle požárního nebezpečí a zajistíme plnění z toho vyplývajících povinností. Pravidelná, nebo jen občasná činnost našich odborníků ve vaší firmě, vám dá více času na vaši vlastní práci.

Spojte se s námi, připravíme nabídku preventivní činnosti přímo na míru pro vaši firmu.