Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinností všech zaměstnavatelů. Pomůžeme vám vyznat se v složité spleti legislativy a doporučíme vám řešení, která budou navržena přímo pro vás. Zpracujeme potřebné dokumentace od kategorizace prací, prevenci rizik, směrnic OOPP až po místně bezpečnostní předpisy. Pomůžeme vám najít vhodná opatření respektující vaše potřeby a vyhovující platným předpisům. Při pravidelných preventivních kontrolách prověříme nejen dodržování předpisů BOZP, ale také funkčnost celého navrženého systému.

Spojte se s námi, připravíme nabídku preventivní činnosti přímo na míru pro vaši firmu.