Tato speciální požárně bezpečnostní zařízení Vám zaručí potřebnou bezpečnost Vašeho objektu. Zajistíme potřebnou požární odolnost všech typů prostupů stavebními konstrukcemi.

Pomocí speciálních materiálů (například DUNAMENTI, HILTI, INTUMEX, PROMAT) tak zamezíme prostupu požáru do dalších částí objektu.

Provedeme vám utěsnění:

  • kabelových prostupů (včetně řešení pro časté výměny kabelů bez porušení těsnění)
  • prostupů kovových trub
  • prostupů plastových trub
  • prostupů vzduchotechniky
  • kombinovaných technologických prostupů
  • těsnění stavebních spár (včetně pružného těsnění !)
  • těsnění stavební spáry na styku s trapézovými plechy

Při návrhu ucpávky plně respektujeme vaše požadavky na zachování funkčnosti technologie i vzhledu.

Navrhneme vám řešení, které bude vyhovovat technicky i finančně.

Provádime rovněž kontroly provozuschopnosti (revize) těchto těsnění.

K aplikaci všech materiálů vlastníme potřebné osvědčení a atesty.

Cena se stanovuje vždy individuálně dle použité technologie a velikosti prostupu.

Příklady těsnění kabelových prostupů:

Prostupy
Prostupy

Příklady těsnění prostupů plastových trub:

Plastové trouby
Plastové trouby
Plastové trouby

Příklady těsnění prostupů kovových trub:

Kovová trouba

Příklad těsnění kombinovaného prostupu:

Kombinovaný prostup
Kombinovaný prostup

Příklady těsnění stavebních spár:

Spáry
Spáry
Spáry
Spáry