Naše společnost nabízí revizním technikům hasicích přístrojů:

  • kompletních opravy hasicích přístrojů v naší schválené dílně
  • dílčí úkony - tlakové zkoušky
  • povrchové úpravy
  • nákup náhradních dílů hasicích přístrojů pro přístroje FLN Neuruppin za ceny, které Vás příjemně překvapí

Revizním techniků zařízení pro zásobování požární vodou nabízíme:

Odborný kurz revizních techniků zařízení pro zásobování požární vodou. Na kurzu v našem školicím centru PO a BOZP je součástí kurzu také praktická část, kde se seznámíte s různými zařízeními a vyzkoušíte si jejich funkce i údržbu na speciálním teranžeru.

  • možnost odborných konzultací pro výrobky

KOVO-LEMINI, s.r.o..

R.M.Manfredi

HASIL (NOHA)

VOS a.s.

HAWLE

SOMATI

Výzbrojna požární ochrany a.s.

Ing. Zbyněk Valdmann

Tűzbiztonság 2000 Kft.

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.

Červinka s.r.o.

  • možnost odborných konzultací při zřizování a provádění kontrol požární vody
  • nákup veškerých příslušenství a náhradních dílů pro hydrantové systémy
  • zhotovení  revizních štítků pro hydrantové systémy

 

Revizní technici