Školení PO a BOZP

Školení PO

Každý zaměstnavatel je povinen provádět školení o požární ochraně u svých zaměstnanců, preventistů PO, včetně odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek ( Zákon o PO č.133/1985 Sb. v posledním platném znění, Vyhláška MV č.246/2001 Sb. v posledním platném znění, Zákoník práce ). Rádi Vám poradíme, jaká školení musíte ve Vaší firmě provádět.

Školení Vám provedeme odborně, dle Vašich tematických plánů, popřípadě Vám tyto plány sami zpracujeme. Školení všech typů a rozsahu provedeme na Vašem pracovišti ve Vámi stanovený čas. 

V našem Školicím centru PO a BOZP Vám nabízíme připravená školení, jejichž nedílnou součástí je praktická část na speciálních trenažerech. Vaši zaměstnanci tak budou připraveni pro výkon svých funkcí opravdu kvalitně. A pokud vhodné školení v nabídce nenajdte, připravíme ho na míru, dle Vašeho přání.

 

Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ( Zákoník práce ) a pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Potřebná školení Vám provedeme dle Vašich tématických plánů, případně Vám je sami zpracujeme. Nejen vstupní a instruktážní školení zaměstnanců, periodická školení zaměstnanců, mimořádná školení zaměstnanců a školení pro vedoucí zaměstnance, ale také odborná školení a kurzy:

školení obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků a dalších skladových vozíků

školení řidičů - referentů

školení pro obsluhu motorových pil, křovinořezů a pod.

školení vazačů

kurz výškových prací třídy T1 a T2 i běžných výškových prací

Vyberte si z naší nabídky Školicího centra PO a BOZP, kde je k dispozici celá řada specializovaných trenažérů včetně výškového polygonu pro praktické části našich kurzů.

Další odborná školení dle Vašich požadavků připravíme na požádání.

Školení provedeme také na Vašem pracovišti ve vámi stanovený čas.