Pro účastníky kurzu je připraveno:

seznámení s předpisy z oblasti BOZP vztahujícími se k provozu vozidel,

seznámení s novinkami v oblasti bezpečnosti silničního provozu včetně novelizace předpisů,

seznámení s tím, jak řešit situace při dopravní nehodě,

nácvik poskytnutí první pomoci,

obsluha hasicího přístroje včetně praktického použití na skutečný požár.

 

Lektorský tým tvoří odborní pracovníci s dlouholetou praxí v příslušném oboru (BOZP, doprava).

Zaměstnavatel, který vyšle své zaměstnance na tento kurz, získá řidiče, který bude mít znalosti potřebné k tomu, aby se zajistil bezpečnost nejen svou, ale i jeho majetku a pochopitelně také splní své povinnosti dané mu současnou legislativou v oblasti BOZP:

Pravidelné školení řidičů referentských je prohlubováním kvalifikace podle Zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů.

Na „řidiče referenty“ se vztahuje zákoník práce a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nerozlišuje se, zda-li se jedná například o obchodní zástupce, kteří jezdí firemními auty nebo o zaměstnance, kteří jezdí vlastními auty na služební cesty. Řidičem referentem je také OSVČ používají při své práci automobil.

Povinností zaměstnavatele je provádět prevenci rizik, podle ustanovení § 102 zákoníku práce – zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Podle § 103 je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00 – 8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 11:30
Celková doba kurzu: 3 hodiny
Cena: 300,- Kč včetně DPH!

Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny kurzu

Pokud vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na emailu skoleni@pozarni-sluzby.cz nebo telefonu +420 777 709 653.

24.leden 2019
9232 Vyplnit závaznou přihlášku
19.únor 2019
9233 Vyplnit závaznou přihlášku
4.duben 2019
9234 Vyplnit závaznou přihlášku
13.červen 2019
9235 Vyplnit závaznou přihlášku
12.září 2019
9236 Vyplnit závaznou přihlášku
7.listopad 2019
9237 Vyplnit závaznou přihlášku