BOZP je rozsáhlou oblastí a splnit veškeré povinnosti zaměstnavatele není jednoduché. Správně zpracovaná dokumentace BOZP zpřehlední celou problematiku a pomáhá při jejich plnění. Je základem BOZP na vašich pracovištích a výraznou měrou tak přispívá ke zvýšení jejich bezpečnosti. Účastníci mohou v rámci kurzu využít odborné konzultace ke konkrétní problematice BOZP.

Obsah kurzu:

  1. Základní povinnosti v BOZP
  2. Druhy dokumentace BOZP
  3. Zpracování dokumentace BOZP
  4. Školení v BOZP a související dokumentace
  5. OOPP
  6. Dokumentace k pracovním úrazům
  7. Roční prověrky BOZP

 

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

 

Místo konání: ONLINE Mapa
Adresa: online
Prezence: 8:20-8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 12:00
Celková doba kurzu: 3,5 hodiny
Cena: 2 900,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Kliknutím na přihlášení se vám otevře přihláška, tu po vyplnění odešlete.

Následně obdržíte pokyn k platbě.

Úhrada musí být tak, aby byla částka připsána na uvedený účet 2 dny před konáním akce.

Našim smluvním zákazníkům poskytneme slevu ve výši 10% z ceny bez DPH.

 

Pro účastníky kurzu je připraveno metodický materiál.


Kudy k nám

Akce je vedena online formou dle pokynů pro přihlášené.

Termíny semináře

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.