Účastníci absolvují kurz v celkové délce tří týdnů, který je připraví k vykonání zkoušky nutné k získání Odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany dle §11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zkouška je vykonávána před komisí jmenovanou Ministerstvem vnitra ČR. Zkouška se koná po ukončení kurzu s časovou odmlkou určenou k osobními opakování znalostí získaných v době kurzu. Pro účastníky kurzu je připraven speciální testovací program, který pomáhá v opakování učiva a prohlubuje znalosti.

V průběhu kurzu jeho absolventi získají potřebné znalosti k vykonání zkoušky v předepsaném rozsahu § 22 Vyhlášky MV ČR č.246/2001, ve znění pozdějších předpisů, a to v těchto okruzích:

  • předpisy o požární ochraně (právní technické předpisy včetně souvisejících)
  • požární bezpečnost staveb a technologií
  • posuzování požárního nebezpečí
  • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření
  • základy taktiky hašení požárů
  • základní funkce a vlastnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně zajištění jejich kontrol provozuschopnosti a informace o jejich provádění

Účastníci kurzu budou absolvovat přípravu také v odborných učebnách vybavených funkčními požárně bezpečnostními zařízeními a další technikou, budou se moci prakticky seznámit s požární bezpečností staveb a díky praktickým cvičením tak lépe proniknou k tématu.

Přednášky kurzu „Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany zajištují odborní lektoři s dlouholetou praxí, specialisté v oblasti požární ochrany, profesionální pracovníci HZS. Seznam lektorů je upřesněn při zahájení kurzu.

Pro účastníky kurzu je připraven učební metodický materiál - zahrnuto v ceně kurzu.

Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzu, pro zájemce zajišťujeme oběd (účastník si platí sám). Obědy se objednávají v první den konání kurzu.

 

Termíny konání přednášek pro rok 2019:

1.týden:  19. 3.  -  22. 3. 2019

2.týden:    1. 4.  -    5. 4. 2019

3 týden:    8. 4.  -  11. 4. 2019

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00 – 8:30
Zahájení: 8:30
Celková doba kurzu: 3 týdny
Cena: 18 150,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Ke zkoušce je nutný kolek v hodnotě 1.000,- Kč.

V ceně je zahrnuto občerstvení a metodický materiál


Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny kurzu

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.