• Požární ochrana a bezpečnost práce v obci

    Kurz je určen pro osoby, které mají v gesci zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce v obcích. Vhodné také pro správce bytového fondu, objektů obce. Účastník kurzu obdrží Osvědčení Preventista PO a Technik BOZP.