• Bezpečnost bytových domů a požární ochrana

    Seminář je určen pro majitele bytových domů, členy výborů společenství nebo družstev a všem, kterým záleží na tom, jak mají bezpečné bydlení.

    Jste si jisti, že je po stránce požární ochrany o váš dům dobře postaráno? Myslíte si, že již více a lépe udělat nemůžete?

    Přijďte si ověřit, zda je to pravda. Jak se vypořádat se všemi povinnostmi v oblasti požární ochrany se dozvíte na našem semináři. A ještě vám poradíme, jak zvýšit ochranu před požárem.