Ergonomie na pracovišti

Správně vybavené pracoviště má vliv nejen na zdraví, ale také pracovní výkon zaměstnanců.

 


Při zřizování pracoviště je nutné přihlédnout také k tomu, aby bylo optimální pro danou práci a zaměstnance. Vždy se musí myslet na to, že ergonomie má tři “pohledy” na pracoviště. Velmi důležitý je psychický. Pracovník se musí cítit bezpečně, prostředí ho nesmí stresovat. Třeba malým prostorem. S tím souvisí i druhý pohled - fyzický. Vyloučit všechny nevhodné polohy, jednostranná namáhání a zatěžující pohyby. To vše může ovlivnit třetí pohled - organizační. Úprava pracoviště musí být logická, vždy v souladu s psychikou i fyzičnem. V maximální míře využít variabilní nábytek a další vybavení, které by se mělo dát upravit vzhledem k postavě zaměstnance na pracovišti. To jsou základní požadavky ergonomie.