Mladí zaměstnanci a BOZP

Ze statistik lze vyčíst, že lidé ve věku 18-24 let mají více pracovních úrazů než starší kolegové.

 


Důvodem je málo zkušeností, jejich fyzická a psychická nezralost. Často pak dochází k podcenění rizik, která jim na pracovišti hrozí. Důvodů lze však nalézt více. Jsou to nedostatečné dovednosti a odborná příprava, neznalost svých práv a povinnosti. Nemají odvahu se zeptat nebo ozvat, když jsou na ně kladeny vysoké nároky. Neznají povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel si také velmi často neuvědomuje, že mladí zaměstnanci vyžadují větší ochranu.

Měl by proto vždy zohlednit jejich schopnosti a zadávat jim vhodnou práci s odpovídajícím proškolením a dohledem. Neměl by také zapomínat podporovat důslednou kulturu bezpečnosti a mladé pracovníky do ní aktivně zapojovat. Získají tak snadno a rychleji potřebné návyky. Je také nutné mladým zaměstnancům vysvětlit všechny jejich povinnosti, zodpovědět jim všechny jejich otázky. A samozřejmě od nich vyžadovat dodržování všech bezpečnostních pravidel. Důležitou roli zde hraje školení BOZP. Pokud proběhne jen formální formou nebo naopak je pouze prezencí paragrafů bez návaznosti na práci, dává zaměstnavatel jasný signál, že BOZP není třeba brát vážně.