Prostupy technologií požární stěnou

03.02.2022

Prostupy technologií požární stěnou

Za své praxe jste se již jistě s tímto názvem setkali. Možná používáte běžnější název protipožární ucpávka nebo těsnění.

Celý článek »

Podlahy a komunikace

17.01.2022

Podlahy a komunikace

Zamyslete se, jak často se u vás řeší kvalita podlah a kvalita komunikací… moc často ne, že? A přitom je to nejčastěji používaná část všech pracovišť. Část, kterou používáme každý den. Pokud se o jejich kvalitu nestaráme, podstatně zvyšujeme riziko úrazu. Dokonce i u těch profesí, které mají pracovních rizik minimálně.

Celý článek »

Sklady a skladování

23.11.2021

Sklady a skladování

Pokud slyšíme sklady, automaticky se nám vybaví velké haly a prostory. Ale nezapomeňme, že jsou také sklady malé, sloužící firmě samotné, často nazývané jako příruční.

Celý článek »

Zařízení pro zásobování požární vodou 1.

01.11.2021

Zařízení pro zásobování požární vodou 1.

Patří mezi požárně bezpečnostní zařízení a jako všechna tato zařízení je projektováno v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).

Celý článek »