Sklady a skladování

23.11.2021

Sklady a skladování

Pokud slyšíme sklady, automaticky se nám vybaví velké haly a prostory. Ale nezapomeňme, že jsou také sklady malé, sloužící firmě samotné, často nazývané jako příruční.

Celý článek »

Zařízení pro zásobování požární vodou 1.

01.11.2021

Zařízení pro zásobování požární vodou 1.

Patří mezi požárně bezpečnostní zařízení a jako všechna tato zařízení je projektováno v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).

Celý článek »

Únikové cesty

23.09.2021

Únikové cesty

Z každého objektu je třeba mít možnost úniku. A nemusí to být jen při požáru. Význam únikových cest (ÚC) je často podceňován, není jim věnována patřičná pozornost a to i přesto, že nám mohu doslova zachránit život.

 

Celý článek »

Zápisy o preventivních kontrolách a prohlídkách

24.08.2021

Zápisy o preventivních prohlídkách

Asi nemusím připomínat, že základem bezpečného pracoviště je prevence. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Ani sebelepší systém však nefunguje bez kontroly, a to platí i v oblasti prevence, kam kontroly také patří.

Celý článek »