Bezpečnostní značení - nedílná součást BOZP a PO

Všimli jste si někdy kolik bezpečnostních tabulek míjíte cestou na své pracoviště? Jejich počet asi neznáte, ale podvědomě je vnímáme. Jsou součástí všech prostor a pomáhají zvýšit bezpečnost na všech pracovištích. S jakými značkami se můžeme setkat?

 


Zákazové značky s dominantní červenou barvou zakazují různé činnosti, které by mohly zvýšit rizika na pracovišti. Mezi nejznámější patří Zákaz vstupu nebo Zákaz kouření.

Výstražné značky s výraznou žlutou barvou nás varují před nebezpečím a riziky, které nás na pracovišti mohou potkat. Nejčastěji se setkáme s označením Hořlavé kapaliny nebo Tlakové lahve.

Příkazové značení modré barvy nám přikazují nejčastěji nutnost použití OOPP nebo vykonání činnosti, bez které by naše práce nebyla bezpečná.

Informativní zelené značky pomáhají najít bezpečný únik nebo první pomoc. Jejich funkce je důležitá zvláště v krizových situacích, a proto se zelená používá také pro označení hlavních vypínačů, uzávěrů a podobně. Zejména pro značení únikových cest se používají značky fotoluminiscenční, které se světlem nabíjí a v případě výpadku proudu samy svítí. Doba svícení je odlišná od kvality provedení. Na rozdíl od jiných typů se doporučuje umístění nad podlahu, do výšky cca 20 - 30 cm. To proto, aby jejich viditelnost byla zaručena i při zakouření prostoru.

Informativní značky červené barvy jsou také označovány jako požární a označují požární zařízení a jejich ovládání.

Setkáváme se také se „sdruženými“ značkami, které kombinují různé typy výše uvedených značek. Třeba na rozvaděčích elektro.

Při umisťování značek je třeba dbát na jejich správné umístění. Samozřejmostí je dobrá viditelnost za každého osvětlení. Dle potřeby je také možné použít osvětlené značky, nikdy by však neměly oslňovat! Je také nutné používat značky potřebné velikosti - nejčastěji cca formát A4. Ve velkých prostorách pak je vhodné použít větší rozměr, například pro značení únikových cest a východů.

Ještě si připomeňme, že se používá ještě další bezpečnostní značení označující překážky, nebo nižší profily. Používá se tzv. šrafování, vždy se sklonem 450 a minimální šířkou šrafováním 5 cm.

Bezpečnostní značení přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Vždy je ale nutné dbát, aby bylo správně a dobře umístěné v místě, kde má opodstatnění. Umístění všech možných značek u vstupu do firmy nemá smysl, pokud označení není také na příslušném pracovišti.