Návod k obsluze

Také patříte mezi ty, kteří při koupi nového přístroje hned montují, zapojují a teprve následně začnou zkoumat návod k obsluze?

 


To si můžeme dovolit doma, ale pokud pořizujeme cokoli do firmy, nikdy nesmíme zapomenout na to, že je třeba se s takovým návodem seznámit PŘED instalací přístroje či zařízení. Všechny další osoby, kterého přístroj budou používat se musí s návodem seznámit před prvním použitím. To samozřejmě platí po celou dobu, co je zařízení používáno. V praxi to tedy znamená, že když nastoupí nový zaměstnanec, bude se muset s návodem seznámit také. Bez ohledu na to, kdy jste zařízení zprovoznili. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří zajištění bezpečného prostředí, seznámení s riziky a minimalizace všech rizik na pracovišti. Toho dosáhne, mimo jiné, také školením BOZP, jehož součástí je seznámení s obsluhou všech zařízení, která bude zaměstnanec používat.

Právě návod k obsluze je k tomu nejvhodnější, a to i při opakovaném školení. Obsahuje základní pokyny pro obsluhu, údržbu, ale také upozorňuje na možná rizika. Často se však stává, že zaměstnanci nejsou s návodem seznámeni vůbec. Důvodem může být i to, že návod není již k dispozici. Je proto povinností zaměstnavatele návod uchovat po celou dobu používání zařízení. Možná vás teď napadla otázka, co dělat, když návod už nemáme? V tom případě se můžete obrátit na výrobce zařízení nebo dodavatele. Často lze návod dohledat také na internetu. Pokud se vám to podaří, máte vyhráno, jen nezapomeňte zaměstnance s návodem seznámit.

U starších zařízení však můžete zjistit, že se návod již nedá získat. Je tedy třeba se spojit s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik v BOZP, aby ve spolupráci se zaměstnancem znalým obsluhy zařízení a propojením s analýzou rizik zařízení, zpracovali místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), který návod nahradí. U složitějších zařízení s nepřehlednými návody, se MPBP používá pro snadnější seznámení s riziky zařízení a jeho obsluhou.