Osamocený zaměstnanec

samocený zaměstnanec je zaměstnanec, který je během pracovní doby na pracovišti sám bez zajištění dohledu a vykonává práci. Jak je to z jeho bezpečností ?

 


Pokud vykonává práci se zvýšeným rizikem, musí být zajištěny takové postupy, aby k osamocené práci nedocházelo. Nelze-li jinak, je nutné stanovit pravidla pro dorozumívání mezi zaměstnanci nebo s vedoucím zaměstnance. Systém musí umožnit kontrolu osamoceného zaměstnance. Musí také řešit přesné pokyny, kdy a proč práci ukončit, jak informovat vedoucího, stanovit pravidla pro případ nehody. Některé práce, například výkopové od 1,3 m na odlehlém pracovišti, jsou zcela zakázány. U jiných prací je omezení časové - v chlazených místnostech maximálně hodinu, nebo je nutný trvalý dozor - těžba dřeva a podobně.