Prevence rizik - prevevence BOZP

Na každém pracovišti je třeba řešit pravidla bezpečnosti práce - v systému, který se nazývá bezpečnost a ochrana zdraví při práci - více na našem kurzu pro "bezpečáky" 22.5.2017.


Jedná se o spletitý systém zákonů, vyhlášek, vládních nařízení norem a dalších předpisů. Pro laika proto není vůbec snadnou záležitostí se v této oblasti orientovat. I přesto je celá řada zaměstnanců pověřena, při své hlavní práci, vykonávat činnosti s BOZP spojené. U vedoucích zaměstnanců je navíc starost o BOZP v daném úseku povinná a vyplývá z jejich vedoucí funkce.

Požadavky BOZP na pracoviště

Každý takový jedinec se musí seznámit se všemi předpisy důkladně seznámit.  Které však pro koho platí? Platí pro všechny nebo jen pro některá pracoviště? Jsou dány limity osvětlení pracoviště, limity hluku a řada dalších věcí? Kde naleznu vše potřebné? Předpisy se stále mění, jaký je aktuální stav? A než opatření zrealizuji nebude požadavek legislativy jiný? Požadavky na pracoviště jsou přesně limitovány v příslušných předpisech.

Požadavky BOZP na prováděné činnosti

Pokud jste si poradili s objektem a pracovištěm, je třeba zohlednit také jednotlivé pracovní činnosti. Pochopitelně na každou jsou jiné požadavky BOZP. Je třeba zjistit vše potřebné a zajistit aby práce byla bezpečná. Na řadu přichází prevence rizik, kategorizace prací, místní provozně bezpečnostní předpisy, požadavky na stroje a zařízení.

Osobní ochranné pracovní prostředky

OOPP jsou samostatnou kapitolou a jejich správné nastavení tak, aby odstranili riziko podléhá dalším pravidlům, kterou jsou shrnuty v dokumentu Směrnice OOPP. Často se stávám že příslušní pracovníci neumí správně nastavit typy OOPP a neznají jejich správné značení. Díky tomu se vynaložené prostředky na nákup OOPP míjí účinkem. A to jistě nejen škoda, ale navíc riziko pro zaměstnance zůstává!

Preventista BOZP - kurz prevence rizik

Můžeme zde napsat seznam legislativy a všeobecné poučky abychom vám pomohli řešit váš problém. Stejně jako každý člověk, i každé pracoviště a práce je individuální a zasluhuje si detailní nastavení BOZP. Jak na to vám pomůže náš nový kurz Preventista BOZP - prevence rizik ve firmě. Je postaven tak, aby byl přínosem nejen pro vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky v BOZP, ale  i pro ty, kteří se chtějí připravit na zkoušku k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik v BOZP.