Seminář Požární ochrana v bytových domech

Vzhledem k vašemu zájmu o toto téma, přicházíme i v letošním roce s akcí, kde máte možnost zjistit, zda vaše bydlení je v pořádku z hlediska požární ochrany.


Můj dům, můj hrad. Známé rčení, které nám připomíná bezpečí našeho domova, kde se cítíme dobře, stranou od problémů okolí. Vaše „hradby“ však nemusí být v pořádku a bezpečí může být jen zdáním…

Nemusíte být vlastníkem nebo členem výboru společenství abyste se chtěli dozvědět, zda je ve vašem domě uděláno vše proto, aby nevznikl požár apokud ano, aby se nešířil dále.

A právě proto jsme pro vás opět připravili na pondělí 14.září od 15:30 seminář „Bezpečnost bytových domů a požární ochrana“.

Poutavou a praktickou formou vás seznámíme se základy požární bezpečnosti, systémem prevence, systémem revizí a kontrol provozuschopnosti. Můžete si tak ověřit, zda je u vás vše v pořádku a kontroly jsou prováděny správným způsobem.

V případě, že chystáte stavební úpravy, získáte důležité informace jak správně postupovat, a to nejen ve vztahu k PO, ale také bezpečnosti práce.

V rámci semináře uvidíte v našich specializovaných učebnách a trenažerech jakým způsobem pracují požárně bezpečnostní zařízení. Založíme i „požár“ aby jste je viděli v činnosti a osobně se přesvědčili jak vás mohou ochránit.

Seminář je určen pro členy výborů, majitele bytových domů, správce, ale i pro další osoby, které si chtějí ověřit, že bydlí bezpečně.

Neváhejte s přihlášením, kapacita je omezena.

Další informace a přihlášku naleznete zde

https://www.pozarni-sluzby.cz/skoleni/seminare/bezpecnost-bytovych-domu-a-pozarni-ochrana