Školení bezpečnosti práce - školení BOZP

Jistě každý z vás absolvoval nějaké školení. Nejčastěji to bývá školení BOZP (bezpečnost a ochrany zdraví při práci), které zajišťuje zaměstnavatel. Pokud jste vy sami v roli zaměstnavatele, je povinnost zajistit školení zaměstnanců na vás.


Dnes si již celá řada zaměstnavatelů uvědomuje důležitost mít opravdu kvalitní školení BOZP. Umí si spočítat, že investice do bezpečnosti práce se jim vrátí v podobě vyšších výkonů zaměstnanců, kteří řádně proškoleni, pracují na bezpečném pracovišti. Zaměstnanci jsou spokojenější, již podle úrovně školení vidí, že zaměstnavateli na nich záleží a to pochopitelně také podporuje jejich kladný vztah k firmě.

Obsah školení bezpečnosti práce

Školení bezpečnosti práce - školení BOZPObsah – osnova školení BOZP – je velmi důležitý a ihned nám prozradí, zda školení bude jen formální, nebo bude pro účastníky prospěšné. Je možné v něm uvést celou řadu zákonů, paragrafů a odkazů na ně. Legislativa BOZP je poměrně rozsáhlá a jen zkušený školitel umí s citem vybrat to, co má být na daném pracovišti předmětem školení. Pochopitelně vychází z  dokumentace BOZP platné ve firmě.

Školení BOZP by také nemělo být jen všeobecné, ale vycházet z potřeb profese a pracoviště. Jeho součástí také musí být odborné školení, které vychází z konkrétně vykonávané práce. Velmi často je odborné školení u určitých profesí vyžadováno přímo legislativou.

Délka školení bezpečnosti práce

Mnoho firem požaduje, aby školení BOZP bylo krátké a časově je nezatěžovalo. Školení se tak stává formálním, zaměstnanci se ho účastní jen neradi. V podstatě zaměstnavatel tak zbytečně „vyhodí“ produktivní čas a peníze (mnohdy i velké) oknem a často docílí opačného účinku než jsme zmiňovali výše. Kvalita školení se ale neměří jeho délkou – ta se vždy stanovuje v závislosti na obsahu školení. Může být tak různá, podle profese zaměstnance a také podle pracoviště a pracovních rizik.

Praktické školení bezpečnosti práce

Naši školitelé provádí skutečně praktická školení BOZP vycházející z výše uvedených pravidel. Našim cílem je aby školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo pro účastníky zajímavé, bylo jim přínosem a zaměstnavateli se vynaložené náklady vrátily. Máte-li zájem si kvalitní školení vyzkoušet, vyberte si z naší nabídky. Pokud máte zájem o jiný typ školení, kontaktujte nás.