• Školení pro řidiče referentských vozidel

  Školení je určeno pro řidiče referentských vozidel provozovaných ve firmách i u fyzických podnikajících osob, samotné OSVČ, obchodní zástupce a zaměstnance používající vlastní vozidlo při plnění pracovních úkolů i služebních cest.

 • Kurz pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE

  Školení pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí. Tito pracovníci mají při práci trvalou oporu v nohou. Použití OOPP je spíše charakteru preventivního a pracovně polohovacího. Nejedná se o práci ve visu.

 • Kurz výškové práce - TŘÍDA 2 - LANOVÉ PŘÍSTUPY

  Školení pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. Výškoví pracovníci se pohybují v lanovém přístupu za pomoci OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. (Školení Třídy 2 mohou absolvovat lezci, kteří již absolvovali Třídu 1).

   

 • Kurz pro obsluhu křovinořezů, sekaček a dalších strojů pro údržbu zeleně

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří obsluhují křovinořezy, sekačky a další malé stroje sloužící k údržbě zeleně a venkovních prostranství.

 • Kurz pro obsluhu přenosných řetězových pil

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří obsluhují motorové řetězové pily.

 • Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP ve firmách se ZPN

  Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (§§4 a 16 Zákona o PO) a samozřajmě zahrnuje také nutnou oblast BOZP a z ní vyplývajících povinností a zodpovědností. Praktické rady a pomoc při orientaci v uvedené problematice.

 • OPAKOVACÍ KURZ pro výškové práce - TŘÍDA 1 - STŘECHY A KONSTRUKCE

  Školení pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí. Tito pracovníci mají při práci trvalou oporu v nohou. Použití OOPP je spíše charakteru preventivního a pracovně polohovacího. Nejedná se o práci ve visu.

 • Kurz výškové práce - údržba, pracovníci úklidu a podobně

  Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají občasné práce v objektech, například na žebříku, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Nejedná se o práci na stavbách, střechách a pod..

 • Preventista BOZP - prevence rizik ve firmě

  Kurz je určen pro všechny, kteří mají ve své kompetenci bezpečnost o ochranu zdraví při práci ve firmě. Je vhodný také pro vedoucí zaměstnance kteří získají ucelený přehled o všech povinnostech zaměstnavatele v oblasti BOZP. Teorie je doplněna praktickými příklady a řešením ze všech oblastí pracovních činností.

 • Školení pro pracovníky údržby, drobné řemeslníky

  Školení je určeno pro zaměstnance, kteří provádějí různé údržbářské práce a také pro drobné řemeslníky (instalatéry, zámečníky, topenáře a pod.)

  Díky různorodosti jejich práce se setkávají s mnoha pracovními riziky a často se vyskytují v odlišných pracovních prostředích. Ke své práci používají mnoho typů nářadí a zařízení. Absolvováním kurzu účastníci získají potřebná specializovaná školení BOZP pro svou práci.

 • Školení BOZP a PO - vedoucí zaměstnanci ve firmách bez ZPN

  Školení je zaměřeno na seznámení s povinnostmi vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany u firem, které nemají zvýšené požární nebezpečí.

   

 • BOZP a PO u podnikajících osob (OSVČ)

  Také podnikatelé musí plnit povinnosti v oblasti BOZP a PO. Náš odborný kurz je připraven je s nimi seznámit a pomoci zvládnout celu řadu možných úskalí.