• Kurz pro osoby pověřené zabezpečením PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

  Kurz je určen pro osoby zajišťující PO v době mimopracovní u právnických a podnikajících fyzických osob (např. vrátný, hlídači bezpečnostní agentury apod.) a osoby zabezpečující PO při sníženém provozu a zajišťující následný dozor při požárně nebezpečných činnostech (např. odstávky a přerušení technologických výrob, svářečské práce a práce s otevřeným ohněm.

 • Odborná příprava pro velitele a členy preventivních požárních hlídek

  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří vykonávají funkce v preventivních požárních hlídkách na pracovišti. Vhodné také pro zaměstnance ostrahy.

 • Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP (po)

  Školení je určeno pro vedoucí zaměstnance právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (§§4 a 16 Zákona o PO) a samozřajmě zahrnuje také nutnou oblast BOZP a z ní vyplývajících povinností a zodpovědností. Praktické rady a pomoc při orientaci v uvedené problematice.

 • Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (OZO PO)

  Přípravný kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci Osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a vykonávat tak činnosti, které je možno zabezpečit jen prostřednictvím odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany.

 • Kurz Preventista požární ochrany

  Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří mají ve firmě na starosti požární ochranu. Získají ucelený přehled o povinnostech preventisty PO, ale také povinnostech zaměstnavatele v požární ochraně.

 • Technik PO

  Přípravný kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci Technik PO a vykonávat tak činnosti, které je možno zabezpečit jen prostřednictvím odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany (dle ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. § 11, odst. 2).

 • Školení zaměstnanců o PO a BOZP (po)

  Školení je určeno nejen pro zaměstnance právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (§§4 a 16 Zákona o PO), zahrnuje samojmě také problematiku BOZP v potřebném rozsahu.

 • Školení BOZP a PO - podnikající osoby a vedoucí zaměstnanci ve firmách bez ZPN (po)

  Školení je určeno pro podnikající osoby a vedoucí zaměstnance firem bez se zvýšeného požárního nebezpečí.

  Praktické rady a pomoc při orientaci v uvedené problematice.