• Péče o duševní zdraví v pracovním prostředí

  Dnešní doba je rychlá a náročná i na pracovišti. Pracovní výkon zaměstnanců velkou měrou ovlivňují vztahy na pracovišti. Ty jsou ovlivněny pracovním prostředím, tlakem na zaměstnance a řadou dalších faktorů. Náš webinář je určen nejen pro vedoucí zaměstnance, ale pro všechny, kdo mají zájem na dobré atmosféře na pracovišti. A proto jsou jeho součástí praktické ukázky jak si poradit v jednotlivých situacích.

 • Preventista PO on-line kurz

  On-line kurz splňuje podmínky odborné přípravy Preventisty PO (§ 11, odst. 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Preventista PO zajišťuje ve firmě činnosti v oblasti PO ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v PO. Provádí školení zaměstnanců, preventivní prohlídky PO, kontroly plnění úkolů v oblasti PO, bezpečnostní značení, kontroly požárně bezpečnostních zařízení (pokud výrobce nevyžaduje kontrolu odbornou osobou).

 • Dokumentace BOZP on-line seminář

  On-line seminář je určen pro vedoucí zaměstnance, techniky BOZP, „bezpečáky“ a osoby, které mají ve své gesci BOZP ve firmách, organizacích a také pro OSVČ. Seznámíme vás se základními povinnostmi v BOZP a poradíme jakou dokumentaci BOZP byste měli mít a jak ji zpracovat.

 • Preventivní prohlídky PO on-line kurz

  On-line kurz je určen pro všechny zaměstnance (včetně těch vedoucích), kteří mají ve firmě na starosti požární ochranu, preventisty PO... Dozví se, co vše je třeba kontrolovat, na co zaměřit svou pozornost a snížit tak riziko vzniku požáru. Vhodné zejména pro firmy bez zvýšeného požárního nebezpečí. Kurz je vhodný také pro podnikající fyzické osoby, kteří si PO zajišťují sami.

 • BOZP a PO u podnikajících osob (OSVČ) on-line kurz

  ON-LINE kurz je připraven tak, aby vám pomohl orientovat se v problematice BOZP a PO.

  Zjistíte jaké jsou vaše povinnosti, jaké je vaše zodpovědnost, jakou musíte mít dokumentaci, podmínky na pracovišti a mnoho dalšího.