1.blok: Prevence stresu a syndromu vyhoření, práce se stresem a psychohygiena, syndrom vyhoření - jak ho rozpoznat a léčit, praktické ukázky jak pracovat se stresem, úzkostí

2.blok: Vliv pracovního prostředí na chování zaměstnanců, Právní úprava možnosti obrany zaměstnanců proti šikaně

3.Zvládání zátěžových situacích na pracovišti: Efektivní komunikace v pracovním kolektivu, šikana a rizikové chování na pracovšti - mobbing, bossing

Během společného dopoledne se budeme věnovat prevenci stresu a syndromu vyhoření, které postihují značnou část naší populace. Naučíme se rozpoznat stres, úzkost a prvotní signály vyhoření, které jsou klíčové pro včasnou a úspěšnou léčbu. Ukážeme si, jak myslet na naše duševní zdraví během pracovního procesu a jak pracovat s případným stresem či úzkostí.

V třetí části semináře se budeme věnovat zátěžovým situacím na pracovišti a jejich zvládání. Seznámíme se s pojmy bossingu a mobbingu - dvou nejčastějších forem šikany a ukážeme si účinné a efektivní způsoby, jak v těchto zátěžových situacích jednat. Tématem bude ale také efektivní komunikace s kolegy a nadřízenými, nastavení hranic a malá ukázka, jak se naladit na sebe a své  potřeby.

Lektorský tým: OZO v BOZP, Specialista v BOZP, promovaný psycholog. 

Místo konání: ONLINE Mapa
Adresa: online
Prezence: 8:45- 9:00
Zahájení: 9:00
Předpokládaný konec: 13:00
Celková doba kurzu: 4 hodiny
Cena: 2 800,- Kč cena včetně DPH
Poznámka:

Kliknutím na přihlášení se vám otevře přihláška, tu po vyplnění odešlete.

Následně obdržíte pokyn k platbě.

Úhrada musí být tak, aby byla částka připsána na uvedený účet 2 dny před konáním akce.

Našim smluvním zákazníkům poskytneme slevu ve výši 10% z ceny bez DPH.


Kudy k nám

Akce je vedena online formou dle pokynů pro přihlášené.

Termíny semináře

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.