Praktickou formou získáte informace o:

základních pravidla a povinnostech souvisejících se zajištěním bezpečnosti práce a požární ochrany,

základní dokumentaci BOZP a PO,

školení BOZP a PO, 

kategorizaci prací, 

poskytování OOPP, 

předpisech ve vztahu k pracovišti - základy, co je nutné splnit, jak postupovat

podmínkách zajištění PO na pracovišti.

Lektorský tým 

tvoří odborní pracovníci s dlouholetou praxí v příslušném oboru. 

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování Kurzu (v rozsahu vedoucí zaměstnanec – dle aktuální legislativy).

 

 

Místo konání: ONLINE Mapa
Adresa: online
Prezence: 8:50-9:00
Zahájení: 9:00
Předpokládaný konec: 12:00
Celková doba kurzu: 3 hodiny
Cena: 2 900,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Kliknutím na přihlášení se vám otevře přihláška, tu po vyplnění odešlete.

Následně obdržíte pokyn k platbě.

Úhrada musí být tak, aby byla částka připsána na uvedený účet 2 dny před konáním akce.

 


Kudy k nám

Akce je vedena online formou dle pokynů pro přihlášené.

Termíny kurzu

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.