Nebezpečí vzniku požáru je všudypřítomné. A to i na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí. Také na těchto pracovištích je třeba provádět prevenci a základem je právě preventivní prohlídka PO. Tato prohlídka pomůže objevit skryté nedostatky a bude tak podnětem k odstranění závad, které mohou skončit požárem.

Obsah kurzu:

  1. Základní povinnosti v oblasti PO při provozování činností bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. Preventivní prohlídky a následná řešení - prevence vzniku požáru
  3. Vybavení hasicími přístroji a požárně bezpečnostním zařízením – máme vše v pořádku?
  4. Praktické příklady a praktické školení zacházení s hasicími přístroji a požárně bezpečnostním zařízením

Kurz je veden pomocí praktických případů vycházejícíh z reálných prostředí a dlouholetých zkušeností. Ukáže, kam směřovat priorrity prevence.

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

Lektorský tým: odborní lektoři s dlouholetou praxí, specialisté v oblasti požární ochrany. 

Pro účastníky kurzu je připraven učební metodický materiál.

Místo konání: ONLINE Mapa
Adresa: online
Prezence: 8:20-8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 12:00
Celková doba kurzu: 3,5 hodin
Cena: 2 300,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Kliknutím na přihlášení se vám otevře přihláška, tu po vyplnění odešlete.

Následně obdržíte pokyn k platbě.

Úhrada musí být tak, aby byla částka připsána na uvedený účet 2 dny před konáním akce.

Našim smluvním zákazníkům poskytneme slevu ve výši 10% z ceny bez DPH.


Kudy k nám

Akce je vedena online formou dle pokynů pro přihlášené.

Termíny kurzu

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.