Zaměstnavatel, který vyšle své zaměstnance na tento kurz, získá řidiče, který bude mít znalosti potřebné k tomu, aby se zajistil bezpečnost nejen svou, ale i jeho majetku a pochopitelně také splní své povinnosti dané mu současnou legislativou v oblasti BOZP.

Pravidelné školení řidičů referentských vozidel je prohlubováním kvalifikace podle Zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů.

Na „řidiče referenty“ se vztahuje zákoník práce a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nerozlišuje se, zda-li se jedná například o obchodní zástupce, kteří jezdí firemními auty nebo o zaměstnance, kteří jezdí vlastními auty na služební cesty. Řidičem referentem je také OSVČ používají při své práci automobil.

Školení pomáhá zaměstnavateli plnit jeho povinnost provádět prevenci rizik, podle ustanovení § 102 zákoníku práce – zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Podle § 103 je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Obsah kurzu:

  1. seznámení s předpisy z oblasti BOZP vztahujícími se k provozu vozidel,
  2. seznámení s novinkami v oblasti bezpečnosti silničního provozu včetně novelizace předpisů,
  3. seznámení s tím, jak řešit situace při dopravní nehodě,
  4. nácvik poskytnutí první pomoci,
  5. obsluha hasicího přístroje včetně praktického použití na skutečný požár.

 

Lektorský tým tvoří odborní pracovníci s dlouholetou praxí v příslušném oboru (BOZP, doprava).

 

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o absolvování školení řidičů referentských vozidel.

Pro účastníky kurzu je připraven učební metodický materiál a občerstvení – zahrnuto v ceně kurzu.

V případě, že chcete proškolit více vašich zaměstnanců, můžeme domluvit i jiný termín, kontaktujte nás na skoleni@pozarni-sluzby.cz !

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00 - 8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 11:30
Celková doba kurzu: 3 hodiny
Cena: 2 500,- Kč včetně DPH! Cena je pro celou skupinu !
Poznámka:

Pro účastníky kurzu je připraven učební metodický materiál a občerstvení – zahrnuto v ceně kurzu.


Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny školení

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.