Kurz se skládá z teoretické a praktické části: 

 

Teoretická část

základní pravidla a povinnosti související se zajištěním bezpečnosti práce a požární ochrany,

základní dokumentace BOZP a PO,

školení BOZP a PO, 

základy analýzy rizik, 

poskytování OOPP, 

hygienické předpisy - základy, 

podmínky zajištění PO na pracovišti.

 

Praktická část 

Provádění kontrol BOZP a PO na pracovišti – zaměření, zápisy, opatření…

Na speciálních trenažerech bude předvedena funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, hydranty, EPS, stabilní hasicí zařízení). Součástí ukázek je možnost vyzkoušet si použití hasícího přístroje, hydrantu, poskytnutí první pomoci a pod.

Pro zájemce možnost vyzkoušet si Polygon pro školení výškových prací.

Možnost konzultace vašich dotazů a problémů s PO a BOZP.

 

Psychologie na pracovišti 

Vztahy na pracovišti, stres – negativní dopady na psychické zdraví zaměstnanců a výkon vaší firmy.

Komunikační metody podporující zdravou komunikaci zaměstnanců na pracovišti – asertivní komunikace, zdravé řešení konfliktů - a jak si udržet svou duševní hygienu - nezbytnou součást zaměstnancova pracovního dne. Seznámíte se také s praktickými nácviky jednoduchých relaxačních technik, které lze využít i během pracovního procesu.

 

Lektorský tým 

tvoří odborní pracovníci s dlouholetou praxí v příslušném oboru. Část Psychologie na pracovišti zajišťuje lektor s příslušným psychologickým vzděláním.

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování Kurzu (v rozsahu vedoucí zaměstnanec – dle aktuální legislativy).

 

Místo konání: Školicí centrum PO a BOZP, Ústí n.L. Mapa
Adresa: Drážďanská 7A, Ústí n.L. 400 07
Prezence: 8:00 – 8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 15:00
Celková doba kurzu: 6,5
Cena: 2 900,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

V ceně je zahrnuto občerstvení a metodický materiál.


Kudy k nám

Autem: z centra, od Prahy směr Děčín, Krásné Březno, za Mariánským mostem (nový) na světelné křižovatce doleva do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  ze směru od Děčína na první světelné křižovatce u přístavu vpravo do podjezdu, areál je cca 200 m za křižovatkou vlevo
  Parkování možné přímo v areálu na spodním nebo horním parkovišti. Ze spodního parkoviště můžete jet výtahem.
MHD z centra Přímo u areálu staví linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 – zastávka Přístav.
Ubytování   Více informací zde

Termíny kurzu

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.