• Seminář Roční prověrky BOZP

    Odborný seminář je určen pro pracovníky všech firem a organizací, do jejichž agendy spadá zajištění BOZP, vedoucí pracovníky a další zájemce o BOZP

  • Seminář Osobní ochranné pracovní prostředky v praxi

    Seminář je určen pro všechny, kteří mají ve své kompetenci bezpečnost práce a zejména osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance. Obsah semináře je vhodný také pro „bezpečnostní techniky“, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a další pracovníky v BOZP.

  • Bezpečnost bytových domů a požární ochrana

    Jste si jisti, že je po stránce požární ochrany o váš dům dobře postaráno? Myslíte si, že již více a lépe udělat nemůžete?

    Přijďte si ověřit, zda je to pravda. Jak se vypořádat se všemi povinnostmi v oblasti požární ochrany se dozvíte na našem semináři. A ještě vám poradíme jak zvýšit ochranu před požárem.