• Roční prověrky BOZP

    Odborný seminář je určen pro pracovníky všech firem a organizací, do jejichž agendy spadá zajištění BOZP, vedoucí pracovníky a další zájemce o BOZP