Absolvent tohoto kurzu, získá znalosti potřebné k tomu, aby se zajistil bezpečnost při použávání vozidla z pohledu současné legislativy v oblasti BOZP.

Pravidelné školení řidičů referentských vozidel je prohlubováním kvalifikace podle Zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů.

Na „řidiče referenty“ se vztahuje zákoník práce a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nerozlišuje se, zda-li se jedná například o obchodní zástupce, kteří jezdí firemními auty nebo o zaměstnance, kteří jezdí vlastními auty na služební cesty. Řidičem referentem je také OSVČ používají při své práci automobil.

Školení pomáhá zaměstnavateli plnit jeho povinnost provádět prevenci rizik, podle ustanovení § 102 zákoníku práce – zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Podle § 103 je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

 
Cena: 250,- Kč včetně DPH!
Poznámka:

Ke kurzu se přihlásíte vyplněním přihlášky, obratem vám přijde e-mail s pokyny k platbě.

Po připsání úhrady na uvedený účet vám na e-amil přijdou přihlašovicí údaje nutné ke vstupu do kurzu.

Postupně si nastudujete učební látku a následně zodpovíte testové otázky. 

Po úspěšném absovování testu si můžete vytsiknout doklad o absolvování školení.


Přihláška e-learingu

Přihlašovací údaje Vám budou poskytnuty na základě odeslané přihlášky.

Vyplnit závaznou přihlášku