Přednášky zahrnují témata:

  1. Základní principy BOZP, povinnosti zaměstnavatel
  2. Prevence a řízení rizik
  3. Kategorizace prací
  4. Požadavky BOZP na pracoviště, stroje, zařízení, nářadí...
  5. Osobní ochranné pracovní prostředky
  6. Pracovně lékařské služby
  7. Pracovní úrazy, nemoci z povolání
  8. Chemické látky a směsi na pracovišti
  9. Kontoly na pracovištích

Lektorský tým: odborní lektoři s dlouholetou praxí, specialisté v oblasti BOZP

OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu obdrží všichni účastníci.

 

 

 

Místo konání: ONLINE Mapa
Adresa: online
Prezence: 8:20-8:30
Zahájení: 8:30
Předpokládaný konec: 13:00
Celková doba kurzu: 4,5 hodiny
Cena: 3 200,- Kč včetně DPH
Poznámka:

Kliknutím na přihlášení se vám otevře přihláška, tu po vyplnění odešlete.

Následně obdržíte pokyn k platbě.

Úhrada musí být tak, aby byla částka připsána na uvedený účet 2 dny před konáním akce.

Našim smluvním zákazníkům poskytneme slevu ve výši 10% z ceny bez DPH.

Pro účastníky kurzu je připraven metodický materiál, který jim pomůže v jejich další činnosti.

 


Kudy k nám

Akce je vedena online formou dle pokynů pro přihlášené.

Termíny školení

Připravujeme pro Vás ...

V případě požadavku vám rádi domluvíme termín pro vaše pracovníky.

O bližší informace můžete požádat u kteréhokoli pracovníka školicího centra.